Překlady České Budějovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Budějovice

Překlad České Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Budějovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady České Budějovice: Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady České Budějovice: Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Plná moc, Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Diplom, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Norma

Právní překlady České Budějovice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU

Technické překlady České Budějovice: Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál

Ekonomické překlady České Budějovice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady České Budějovice: Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „České Budějovice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady České Budějovice, Korektura České Budějovice, Odborné překlady České Budějovice, Právní překlady České Budějovice, Překladatelská agentura České Budějovice, Soudní překladatel České Budějovice, Soudní překlady České Budějovice, Technické překlady České Budějovice, Tlumočení České Budějovice, Překlady fancouzštiny České Budějovice, Překlady italštiny České Budějovice, Překlady maďarštiny České Budějovice, Překlady španělštiny České Budějovice, Překlady ukrajinštiny České Budějovice, Překlady arabštiny České Budějovice, Překlady běloruštiny České Budějovice, Překlady bulharštiny České Budějovice, Překlady chorvatštiny České Budějovice, Překlady danštiny České Budějovice, Překlady estonštiny České Budějovice, Překlady finštiny České Budějovice, Překlady holandštiny České Budějovice, Překlady japonštiny České Budějovice, Překlady litevštiny České Budějovice, Překlady lotyštiny České Budějovice, Překlady norštiny České Budějovice, Překlady portugalštiny České Budějovice, Překlady řečtiny České Budějovice, Překlady rumunštiny České Budějovice, Překlady slovinštiny České Budějovice, Překlady srbštiny České Budějovice, Překlady švédštiny České Budějovice, Překlady turečtiny České Budějovice, Překlady angličtiny České Budějovice, Překlady ruštiny České Budějovice, Překlady polštiny České Budějovice, Překlady němčiny České Budějovice