Expresní překlady České Budějovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Budějovice

Expresní překlad České Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Budějovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady České Budějovice: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie

Právní překlady České Budějovice: Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady České Budějovice: Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady České Budějovice: Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Certifikát, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení

Prezentační překlady České Budějovice: Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Knihy, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady České Budějovice: Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Email, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad