Překlady Česká Kamenice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Kamenice

Překlad Česká Kamenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Kamenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Kamenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Kamenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Kamenice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Kamenice: Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva

Ekonomické překlady Česká Kamenice: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy

Právní překlady Česká Kamenice: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo

Prezentační překlady Česká Kamenice: Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Česká Kamenice: Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Diplom, Odvolání, Úmrtní list, Norma, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Stanovy

Všeobecné překlady Česká Kamenice: Abstrakt, Dopis, Videa, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Kamenice, Korektura Česká Kamenice, Odborné překlady Česká Kamenice, Právní překlady Česká Kamenice, Překladatelská agentura Česká Kamenice, Soudní překladatel Česká Kamenice, Soudní překlady Česká Kamenice, Technické překlady Česká Kamenice, Tlumočení Česká Kamenice, Překlady fancouzštiny Česká Kamenice, Překlady italštiny Česká Kamenice, Překlady maďarštiny Česká Kamenice, Překlady španělštiny Česká Kamenice, Překlady ukrajinštiny Česká Kamenice