Překlady Červený Kostelec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červený Kostelec

Překlad Červený Kostelec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červený Kostelec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červený Kostelec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červený Kostelec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červený Kostelec nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Červený Kostelec: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce

Právní překlady Červený Kostelec: Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání

Technické překlady Červený Kostelec: Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Manuál, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Červený Kostelec: Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Červený Kostelec: Rozsudek, Revizní zpráva, Rodný list, Diplom, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Oddací list, Certifikát, Apostila, Norma, Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Plná moc

Prezentační překlady Červený Kostelec: Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Červený Kostelec, Korektura Červený Kostelec, Odborné překlady Červený Kostelec, Právní překlady Červený Kostelec, Překladatelská agentura Červený Kostelec, Soudní překladatel Červený Kostelec, Soudní překlady Červený Kostelec, Technické překlady Červený Kostelec, Tlumočení Červený Kostelec, Překlady fancouzštiny Červený Kostelec, Překlady italštiny Červený Kostelec, Překlady maďarštiny Červený Kostelec, Překlady španělštiny Červený Kostelec, Překlady ukrajinštiny Červený Kostelec