Expresní překlady Červený Kostelec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červený Kostelec

Expresní překlad Červený Kostelec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červený Kostelec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červený Kostelec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červený Kostelec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červený Kostelec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Červený Kostelec: Letáky, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Katalog

Technické překlady Červený Kostelec: Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Právní překlady Červený Kostelec: Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Červený Kostelec: Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Červený Kostelec: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Červený Kostelec: Norma, Zakladatelská listina, Certifikát, Úmrtní list, Rodný list, Živnostenský list, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Oddací list, Stanovy, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad