Překlady Černošín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošín

Překlad Černošín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Černošín: Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text

Právní překlady Černošín: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Černošín: Odvolání, Norma, Certifikát, Živnostenský list, Rozsudek, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Notářský zápis, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Apostila, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Plná moc

Všeobecné překlady Černošín: Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Email

Ekonomické překlady Černošín: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Černošín: Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošín, Korektura Černošín, Odborné překlady Černošín, Právní překlady Černošín, Překladatelská agentura Černošín, Soudní překladatel Černošín, Soudní překlady Černošín, Technické překlady Černošín, Tlumočení Černošín, Překlady fancouzštiny Černošín, Překlady italštiny Černošín, Překlady maďarštiny Černošín, Překlady španělštiny Černošín, Překlady ukrajinštiny Černošín