Expresní překlady Černošín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošín

Expresní překlad Černošín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Černošín: Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Příručka, Norma, Odborný text

Právní překlady Černošín: Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Černošín: Průvodce, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Černošín: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy

Všeobecné překlady Černošín: Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Email

Soudní překlady, úřední překlady Černošín: Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Soudní žaloba, Certifikát, Apostila, Stanovy, Úmrtní list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Rodný list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad