Překlady Černošice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošice

Překlad Černošice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Černošice: Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Reklama

Všeobecné překlady Černošice: Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Novinové články

Technické překlady Černošice: Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva

Ekonomické překlady Černošice: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře

Právní překlady Černošice: Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Černošice: Zakladatelská listina, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Rodný list, Pracovní smlouva, Certifikát, Stanovy, Úmrtní list, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Notářský zápis, Revizní zpráva, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošice, Korektura Černošice, Odborné překlady Černošice, Právní překlady Černošice, Překladatelská agentura Černošice, Soudní překladatel Černošice, Soudní překlady Černošice, Technické překlady Černošice, Tlumočení Černošice, Překlady fancouzštiny Černošice, Překlady italštiny Černošice, Překlady maďarštiny Černošice, Překlady španělštiny Černošice, Překlady ukrajinštiny Černošice