Expresní překlady Černošice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošice

Expresní překlad Černošice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Černošice: Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Černošice: Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU

Všeobecné překlady Černošice: Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa

Prezentační překlady Černošice: Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Černošice: Pracovní smlouva, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Stanovy, Rozsudek, Rodný list, Oddací list, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Úmrtní list

Technické překlady Černošice: Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad