Překlady Čelákovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čelákovice

Překlad Čelákovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čelákovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čelákovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čelákovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čelákovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Čelákovice: Životopisy, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Novinové články

Technické překlady Čelákovice: Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Čelákovice: Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Právní překlady Čelákovice: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Čelákovice: Letáky, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Čelákovice: Notářský zápis, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Plná moc, Revizní zpráva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rodný list, Norma, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Společenská smlouva, Stanovy, Zakladatelská listina, Certifikát, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Čelákovice, Korektura Čelákovice, Odborné překlady Čelákovice, Právní překlady Čelákovice, Překladatelská agentura Čelákovice, Soudní překladatel Čelákovice, Soudní překlady Čelákovice, Technické překlady Čelákovice, Tlumočení Čelákovice, Překlady fancouzštiny Čelákovice, Překlady italštiny Čelákovice, Překlady maďarštiny Čelákovice, Překlady španělštiny Čelákovice, Překlady ukrajinštiny Čelákovice , Překlady arabštiny Čelákovice, Překlady běloruštiny Čelákovice, Překlady bulharštiny Čelákovice, Překlady chorvatštiny Čelákovice, Překlady danštiny Čelákovice, Překlady estonštiny Čelákovice, Překlady finštiny Čelákovice, Překlady holandštiny Čelákovice, Překlady japonštiny Čelákovice, Překlady litevštiny Čelákovice, Překlady lotyštiny Čelákovice, Překlady norštiny Čelákovice, Překlady portugalštiny Čelákovice, Překlady řečtiny Čelákovice, Překlady rumunštiny Čelákovice, Překlady slovinštiny Čelákovice, Překlady srbštiny Čelákovice, Překlady švédštiny Čelákovice, Překlady turečtiny Čelákovice