Expresní překlady Čelákovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čelákovice

Expresní překlad Čelákovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čelákovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čelákovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čelákovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čelákovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Čelákovice: Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba

Prezentační překlady Čelákovice: Reklama, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce

Ekonomické překlady Čelákovice: Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Čelákovice: Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt, Email

Technické překlady Čelákovice: Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Čelákovice: Revizní zpráva, Oddací list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Plná moc, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad