Překlady Čáslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čáslav

Překlad Čáslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čáslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čáslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čáslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čáslav nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Čáslav: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Technické překlady Čáslav: Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát

Právní překlady Čáslav: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Občanské právo

Prezentační překlady Čáslav: Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Čáslav: Stanovy, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Plná moc, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení

Všeobecné překlady Čáslav: Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Čáslav“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Čáslav, Korektura Čáslav, Odborné překlady Čáslav, Právní překlady Čáslav, Překladatelská agentura Čáslav, Soudní překladatel Čáslav, Soudní překlady Čáslav, Technické překlady Čáslav, Tlumočení Čáslav, Překlady fancouzštiny Čáslav, Překlady italštiny Čáslav, Překlady maďarštiny Čáslav, Překlady španělštiny Čáslav, Překlady ukrajinštiny Čáslav, Překlady arabštiny Čáslav, Překlady běloruštiny Čáslav, Překlady bulharštiny Čáslav, Překlady chorvatštiny Čáslav, Překlady danštiny Čáslav, Překlady estonštiny Čáslav, Překlady finštiny Čáslav, Překlady holandštiny Čáslav, Překlady japonštiny Čáslav, Překlady litevštiny Čáslav, Překlady lotyštiny Čáslav, Překlady norštiny Čáslav, Překlady portugalštiny Čáslav, Překlady řečtiny Čáslav, Překlady rumunštiny Čáslav, Překlady slovinštiny Čáslav, Překlady srbštiny Čáslav, Překlady švédštiny Čáslav, Překlady turečtiny Čáslav, Překlady angličtiny Čáslav, Překlady ruštiny Čáslav, Překlady polštiny Čáslav, Překlady němčiny Čáslav