Expresní překlady Čáslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čáslav

Expresní překlad Čáslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čáslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čáslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čáslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čáslav nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Čáslav: Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis

Právní překlady Čáslav: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Technické překlady Čáslav: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Čáslav: Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů

Prezentační překlady Čáslav: Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Čáslav: Zakladatelská listina, Plná moc, Živnostenský list, Rodný list, Stanovy, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Vysvědčení, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad