Překlady Bzenec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bzenec

Překlad Bzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bzenec nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Bzenec: Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rodný list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Notářský zápis, Zakladatelská listina

Právní překlady Bzenec: Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Bzenec: Norma, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Bzenec: Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Prezentace

Ekonomické překlady Bzenec: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie

Všeobecné překlady Bzenec: Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bzenec, Korektura Bzenec, Odborné překlady Bzenec, Právní překlady Bzenec, Překladatelská agentura Bzenec, Soudní překladatel Bzenec, Soudní překlady Bzenec, Technické překlady Bzenec, Tlumočení Bzenec, Překlady fancouzštiny Bzenec, Překlady italštiny Bzenec, Překlady maďarštiny Bzenec, Překlady španělštiny Bzenec, Překlady ukrajinštiny Bzenec