Expresní překlady Bzenec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bzenec

Expresní překlad Bzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bzenec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bzenec: Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Bzenec: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Bzenec: Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Email, Abstrakt, Firemní korespondence

Technické překlady Bzenec: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Norma

Prezentační překlady Bzenec: Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Bzenec: Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Norma, Diplom, Oddací list, Potvrzení o studiu, Odvolání, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad