Překlady Bystřice pod Hostýnem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice pod Hostýnem

Překlad Bystřice pod Hostýnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice pod Hostýnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice pod Hostýnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice pod Hostýnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice pod Hostýnem nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bystřice pod Hostýnem: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Bystřice pod Hostýnem: Katalog, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Právní překlady Bystřice pod Hostýnem: Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Bystřice pod Hostýnem: Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice pod Hostýnem: Revizní zpráva, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Diplom, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Norma, Rodný list, Notářský zápis, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Bystřice pod Hostýnem: Email, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice pod Hostýnem, Korektura Bystřice pod Hostýnem, Odborné překlady Bystřice pod Hostýnem, Právní překlady Bystřice pod Hostýnem, Překladatelská agentura Bystřice pod Hostýnem, Soudní překladatel Bystřice pod Hostýnem, Soudní překlady Bystřice pod Hostýnem, Technické překlady Bystřice pod Hostýnem, Tlumočení Bystřice pod Hostýnem, Překlady fancouzštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady italštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady maďarštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady španělštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady ukrajinštiny Bystřice pod Hostýnem