Expresní překlady Bystřice pod Hostýnem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice pod Hostýnem

Expresní překlad Bystřice pod Hostýnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice pod Hostýnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice pod Hostýnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice pod Hostýnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice pod Hostýnem nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystřice pod Hostýnem: Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání

Technické překlady Bystřice pod Hostýnem: Návod k použití, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma

Ekonomické překlady Bystřice pod Hostýnem: Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Bystřice pod Hostýnem: Videa, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis

Prezentační překlady Bystřice pod Hostýnem: Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice pod Hostýnem: Apostila, Stanovy, Rodný list, Notářský zápis, Úmrtní list, Živnostenský list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Norma, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad