Překlady Bruntál

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bruntál

Překlad Bruntál

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bruntál.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bruntál

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bruntál bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bruntál nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Bruntál: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Bruntál: Manuál, Norma, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát

Ekonomické překlady Bruntál: Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie

Všeobecné překlady Bruntál: Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Dopis

Prezentační překlady Bruntál: Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Bruntál: Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Plná moc, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Apostila, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Rozsudek, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Bruntál“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Bruntál, Korektura Bruntál, Odborné překlady Bruntál, Právní překlady Bruntál, Překladatelská agentura Bruntál, Soudní překladatel Bruntál, Soudní překlady Bruntál, Technické překlady Bruntál, Tlumočení Bruntál, Překlady fancouzštiny Bruntál, Překlady italštiny Bruntál, Překlady maďarštiny Bruntál, Překlady španělštiny Bruntál, Překlady ukrajinštiny Bruntál, Překlady arabštiny Bruntál, Překlady běloruštiny Bruntál, Překlady bulharštiny Bruntál, Překlady chorvatštiny Bruntál, Překlady danštiny Bruntál, Překlady estonštiny Bruntál, Překlady finštiny Bruntál, Překlady holandštiny Bruntál, Překlady japonštiny Bruntál, Překlady litevštiny Bruntál, Překlady lotyštiny Bruntál, Překlady norštiny Bruntál, Překlady portugalštiny Bruntál, Překlady řečtiny Bruntál, Překlady rumunštiny Bruntál, Překlady slovinštiny Bruntál, Překlady srbštiny Bruntál, Překlady švédštiny Bruntál, Překlady turečtiny Bruntál, Překlady angličtiny Bruntál, Překlady ruštiny Bruntál, Překlady polštiny Bruntál, Překlady němčiny Bruntál