Expresní překlady Bruntál

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bruntál

Expresní překlad Bruntál

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bruntál.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bruntál

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bruntál bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bruntál nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Bruntál: Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Email

Právní překlady Bruntál: Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo

Technické překlady Bruntál: Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Bruntál: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Bruntál: Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Notářský zápis, Diplom, Živnostenský list, Vysvědčení, Norma, Společenská smlouva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Oddací list, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Bruntál: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad