Překlady Brtnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brtnice

Překlad Brtnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brtnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brtnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brtnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brtnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Brtnice: Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie

Právní překlady Brtnice: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU

Technické překlady Brtnice: Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technologické postupy

Všeobecné překlady Brtnice: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Brtnice: Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Apostila, Soudní žaloba, Rodný list, Norma, Diplom, Notářský zápis, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Oddací list, Odvolání, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Brtnice: Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brtnice, Korektura Brtnice, Odborné překlady Brtnice, Právní překlady Brtnice, Překladatelská agentura Brtnice, Soudní překladatel Brtnice, Soudní překlady Brtnice, Technické překlady Brtnice, Tlumočení Brtnice, Překlady fancouzštiny Brtnice, Překlady italštiny Brtnice, Překlady maďarštiny Brtnice, Překlady španělštiny Brtnice, Překlady ukrajinštiny Brtnice