Expresní překlady Brtnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brtnice

Expresní překlad Brtnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brtnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brtnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brtnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brtnice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Brtnice: Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Email

Ekonomické překlady Brtnice: Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů

Technické překlady Brtnice: Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text

Právní překlady Brtnice: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Brtnice: Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Brtnice: Stanovy, Plná moc, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Rodný list, Odvolání, Notářský zápis, Revizní zpráva, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Úmrtní list, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad