Překlady Broumov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Broumov

Překlad Broumov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Broumov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Broumov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Broumov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Broumov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Broumov: PPC reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Broumov: Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Právní překlady Broumov: Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Broumov: Email, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek

Technické překlady Broumov: Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Broumov: Úmrtní list, Certifikát, Odvolání, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Diplom, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Broumov, Korektura Broumov, Odborné překlady Broumov, Právní překlady Broumov, Překladatelská agentura Broumov, Soudní překladatel Broumov, Soudní překlady Broumov, Technické překlady Broumov, Tlumočení Broumov, Překlady fancouzštiny Broumov, Překlady italštiny Broumov, Překlady maďarštiny Broumov, Překlady španělštiny Broumov, Překlady ukrajinštiny Broumov