Expresní překlady Broumov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Broumov

Expresní překlad Broumov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Broumov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Broumov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Broumov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Broumov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Broumov: Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Odborný text

Právní překlady Broumov: Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Broumov: Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Reklama, Knihy

Ekonomické překlady Broumov: Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Broumov: Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Broumov: Rozsudek, Certifikát, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Úmrtní list, Stanovy, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad