Překlady Brno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brno

Překlad Brno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brno nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Brno: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Prezentační překlady Brno: Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace

Všeobecné překlady Brno: Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek

Technické překlady Brno: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Brno: Vysvědčení, Apostila, Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rozsudek, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Odvolání, Oddací list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Norma, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Soudní žaloba, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Brno: Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Brno“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Brno, Korektura Brno, Odborné překlady Brno, Právní překlady Brno, Překladatelská agentura Brno, Soudní překladatel Brno, Soudní překlady Brno, Technické překlady Brno, Tlumočení Brno, Překlady fancouzštiny Brno, Překlady italštiny Brno, Překlady maďarštiny Brno, Překlady španělštiny Brno, Překlady ukrajinštiny Brno, Překlady arabštiny Brno, Překlady běloruštiny Brno, Překlady bulharštiny Brno, Překlady chorvatštiny Brno, Překlady danštiny Brno, Překlady estonštiny Brno, Překlady finštiny Brno, Překlady holandštiny Brno, Překlady japonštiny Brno, Překlady litevštiny Brno, Překlady lotyštiny Brno, Překlady norštiny Brno, Překlady portugalštiny Brno, Překlady řečtiny Brno, Překlady rumunštiny Brno, Překlady slovinštiny Brno, Překlady srbštiny Brno, Překlady švédštiny Brno, Překlady turečtiny Brno, Překlady angličtiny Brno, Překlady ruštiny Brno, Překlady polštiny Brno, Překlady němčiny Brno