Korektury Brno

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brno

Korektura textu Brno

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brno

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné korektury

Prezentační překlady Brno: Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Reklama

Technické překlady Brno: Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití

Právní překlady Brno: Žaloba, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Brno: Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Brno: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Abstrakt

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis nebo stylistiku, ale i na nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také na odbornou stránku daného textu, čili jsou-li všechna cizí slova a použité technické výrazy použity správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  • Typografická korektura – kontrola jednoznaků, mezer a pomlček (pomlčka x divis).
  • Kontrola zarovnání (do bloku, na praporek atd...) práce v Adobe InDesign
  • Základní jazyková korektura – kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava.
  • Stylistická korektura – mimo kontroly pravopisu a gramatiky obsahuje i rozsáhlejší stylistické úpravy. 
  • Odborná korektura – kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. 
  • Technická korektura – pro texty určené k publikování. Kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
  • Předtisková korektura – u textů, určených k publikování. Jedná se o poslední kontrolu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce, při které odstraňuje typografické chyby po technické přípravě tisku (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korektor