Překlady Březová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová

Překlad Březová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Březová: Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Technické překlady Březová: Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy

Prezentační překlady Březová: Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama

Všeobecné překlady Březová: Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Březová: Rodný list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rozsudek, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Diplom, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina

Právní překlady Březová: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březová, Korektura Březová, Odborné překlady Březová, Právní překlady Březová, Překladatelská agentura Březová, Soudní překladatel Březová, Soudní překlady Březová, Technické překlady Březová, Tlumočení Březová, Překlady fancouzštiny Březová, Překlady italštiny Březová, Překlady maďarštiny Březová, Překlady španělštiny Březová, Překlady ukrajinštiny Březová