Expresní překlady Březová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová

Expresní překlad Březová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Březová: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Březová: Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Reklama, Knihy, Webové stránky, PPC reklama

Technické překlady Březová: Norma, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Březová: Notářský zápis, Živnostenský list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Norma, Soudní žaloba, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Plná moc, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Apostila, Rodný list, Stanovy, Revizní zpráva, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Vysvědčení

Právní překlady Březová: Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU

Všeobecné překlady Březová: Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad