Překlady Březnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březnice

Překlad Březnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březnice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Březnice: Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Březnice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Knihy, Webové stránky

Technické překlady Březnice: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy

Všeobecné překlady Březnice: Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Březnice: Odvolání, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rodný list, Norma, Živnostenský list, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Úmrtní list, Stanovy, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Březnice: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březnice, Korektura Březnice, Odborné překlady Březnice, Právní překlady Březnice, Překladatelská agentura Březnice, Soudní překladatel Březnice, Soudní překlady Březnice, Technické překlady Březnice, Tlumočení Březnice, Překlady fancouzštiny Březnice, Překlady italštiny Březnice, Překlady maďarštiny Březnice, Překlady španělštiny Březnice, Překlady ukrajinštiny Březnice