Expresní překlady Březnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březnice

Expresní překlad Březnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březnice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Březnice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení

Technické překlady Březnice: Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Návod k obsluze

Prezentační překlady Březnice: Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog

Právní překlady Březnice: Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Březnice: Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Březnice: Odvolání, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Apostila, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Certifikát, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad