Překlady Boží Dar

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boží Dar

Překlad Boží Dar

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boží Dar.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boží Dar

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boží Dar bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boží Dar nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Boží Dar: Návod k použití, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát

Všeobecné překlady Boží Dar: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Novinové články, Email, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Boží Dar: Živnostenský list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Oddací list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rodný list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Diplom, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Apostila

Právní překlady Boží Dar: Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Boží Dar: Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Boží Dar: Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Boží Dar, Korektura Boží Dar, Odborné překlady Boží Dar, Právní překlady Boží Dar, Překladatelská agentura Boží Dar, Soudní překladatel Boží Dar, Soudní překlady Boží Dar, Technické překlady Boží Dar, Tlumočení Boží Dar, Překlady fancouzštiny Boží Dar, Překlady italštiny Boží Dar, Překlady maďarštiny Boží Dar, Překlady španělštiny Boží Dar, Překlady ukrajinštiny Boží Dar