Expresní překlady Boží Dar

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boží Dar

Expresní překlad Boží Dar

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boží Dar.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boží Dar

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boží Dar bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boží Dar nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Boží Dar: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze

Právní překlady Boží Dar: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty

Prezentační překlady Boží Dar: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama, Prezentace

Ekonomické překlady Boží Dar: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Boží Dar: Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Boží Dar: Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Diplom, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Certifikát, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Úmrtní list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad