Překlady Boskovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boskovice

Překlad Boskovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boskovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boskovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boskovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boskovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Boskovice: Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Občanské právo

Technické překlady Boskovice: Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva

Prezentační překlady Boskovice: Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Ekonomické překlady Boskovice: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů

Všeobecné překlady Boskovice: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Email, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Boskovice: Vysvědčení, Plná moc, Zakladatelská listina, Rodný list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Stanovy, Certifikát, Společenská smlouva, Norma, Revizní zpráva, Rozsudek, Soudní žaloba, Apostila, Živnostenský list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Potvrzení o studiu, Diplom, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Boskovice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Boskovice, Korektura Boskovice, Odborné překlady Boskovice, Právní překlady Boskovice, Překladatelská agentura Boskovice, Soudní překladatel Boskovice, Soudní překlady Boskovice, Technické překlady Boskovice, Tlumočení Boskovice, Překlady fancouzštiny Boskovice, Překlady italštiny Boskovice, Překlady maďarštiny Boskovice, Překlady španělštiny Boskovice, Překlady ukrajinštiny Boskovice, Překlady arabštiny Boskovice, Překlady běloruštiny Boskovice, Překlady bulharštiny Boskovice, Překlady chorvatštiny Boskovice, Překlady danštiny Boskovice, Překlady estonštiny Boskovice, Překlady finštiny Boskovice, Překlady holandštiny Boskovice, Překlady japonštiny Boskovice, Překlady litevštiny Boskovice, Překlady lotyštiny Boskovice, Překlady norštiny Boskovice, Překlady portugalštiny Boskovice, Překlady řečtiny Boskovice, Překlady rumunštiny Boskovice, Překlady slovinštiny Boskovice, Překlady srbštiny Boskovice, Překlady švédštiny Boskovice, Překlady turečtiny Boskovice, Překlady angličtiny Boskovice, Překlady ruštiny Boskovice, Překlady polštiny Boskovice, Překlady němčiny Boskovice