Expresní překlady Boskovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boskovice

Expresní překlad Boskovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boskovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boskovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boskovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boskovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Boskovice: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy

Prezentační překlady Boskovice: Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Boskovice: Úmrtní list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Pracovní smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Diplom, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Rodný list, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Oddací list, Průkaz totožnosti

Technické překlady Boskovice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Právní překlady Boskovice: Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Boskovice: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Videa, Abstrakt, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad