Překlady Bor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bor

Překlad Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bor nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Bor: Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text

Právní překlady Bor: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva

Ekonomické překlady Bor: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Bor: Soudní žaloba, Notářský zápis, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Rodný list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Apostila, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Odvolání, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Živnostenský list, Diplom, Plná moc

Prezentační překlady Bor: Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Bor: Dopis, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Email, Novinové články, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bor, Korektura Bor, Odborné překlady Bor, Právní překlady Bor, Překladatelská agentura Bor, Soudní překladatel Bor, Soudní překlady Bor, Technické překlady Bor, Tlumočení Bor, Překlady fancouzštiny Bor, Překlady italštiny Bor, Překlady maďarštiny Bor, Překlady španělštiny Bor, Překlady ukrajinštiny Bor