Expresní překlady Bor

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bor

Expresní překlad Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bor nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Bor: Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Firemní korespondence

Prezentační překlady Bor: Webové stránky, Knihy, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Bor: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Technické překlady Bor: Návod k použití, Certifikát, Příručka, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Bor: Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Diplom, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Rodný list, Stanovy, Norma, Oddací list, Odvolání, Plná moc, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Úmrtní list, Certifikát

Právní překlady Bor: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad