Překlady Bohušovice nad Ohří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohušovice nad Ohří

Překlad Bohušovice nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohušovice nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohušovice nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohušovice nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohušovice nad Ohří nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bohušovice nad Ohří: Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Prezentační překlady Bohušovice nad Ohří: Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Webové stránky

Technické překlady Bohušovice nad Ohří: Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma

Všeobecné překlady Bohušovice nad Ohří: Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Bohušovice nad Ohří: Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Stanovy, Pracovní smlouva, Apostila, Notářský zápis, Oddací list, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek

Ekonomické překlady Bohušovice nad Ohří: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bohušovice nad Ohří, Korektura Bohušovice nad Ohří, Odborné překlady Bohušovice nad Ohří, Právní překlady Bohušovice nad Ohří, Překladatelská agentura Bohušovice nad Ohří, Soudní překladatel Bohušovice nad Ohří, Soudní překlady Bohušovice nad Ohří, Technické překlady Bohušovice nad Ohří, Tlumočení Bohušovice nad Ohří, Překlady fancouzštiny Bohušovice nad Ohří, Překlady italštiny Bohušovice nad Ohří, Překlady maďarštiny Bohušovice nad Ohří, Překlady španělštiny Bohušovice nad Ohří, Překlady ukrajinštiny Bohušovice nad Ohří