Expresní překlady Bohušovice nad Ohří

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohušovice nad Ohří

Expresní překlad Bohušovice nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohušovice nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohušovice nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohušovice nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohušovice nad Ohří nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bohušovice nad Ohří: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty

Prezentační překlady Bohušovice nad Ohří: Webové stránky, Letáky, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Bohušovice nad Ohří: Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa

Technické překlady Bohušovice nad Ohří: Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Bohušovice nad Ohří: Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Bohušovice nad Ohří: Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Notářský zápis, Stanovy, Oddací list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Norma, Rodný list, Plná moc, Diplom, Úmrtní list, Odvolání, Živnostenský list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad