Překlady Bohumín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohumín

Překlad Bohumín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohumín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohumín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohumín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohumín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bohumín: Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Bohumín: Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence

Právní překlady Bohumín: Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Bohumín: Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Prezentační překlady Bohumín: Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Bohumín: Úmrtní list, Plná moc, Rozsudek, Certifikát, Notářský zápis, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Bohumín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Bohumín, Korektura Bohumín, Odborné překlady Bohumín, Právní překlady Bohumín, Překladatelská agentura Bohumín, Soudní překladatel Bohumín, Soudní překlady Bohumín, Technické překlady Bohumín, Tlumočení Bohumín, Překlady fancouzštiny Bohumín, Překlady italštiny Bohumín, Překlady maďarštiny Bohumín, Překlady španělštiny Bohumín, Překlady ukrajinštiny Bohumín, Překlady arabštiny Bohumín, Překlady běloruštiny Bohumín, Překlady bulharštiny Bohumín, Překlady chorvatštiny Bohumín, Překlady danštiny Bohumín, Překlady estonštiny Bohumín, Překlady finštiny Bohumín, Překlady holandštiny Bohumín, Překlady japonštiny Bohumín, Překlady litevštiny Bohumín, Překlady lotyštiny Bohumín, Překlady norštiny Bohumín, Překlady portugalštiny Bohumín, Překlady řečtiny Bohumín, Překlady rumunštiny Bohumín, Překlady slovinštiny Bohumín, Překlady srbštiny Bohumín, Překlady švédštiny Bohumín, Překlady turečtiny Bohumín, Překlady angličtiny Bohumín, Překlady ruštiny Bohumín, Překlady polštiny Bohumín, Překlady němčiny Bohumín