Expresní překlady Bohumín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohumín

Expresní překlad Bohumín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohumín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohumín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohumín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohumín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bohumín: Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva

Ekonomické překlady Bohumín: Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Bohumín: Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Bohumín: Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Bohumín: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Bohumín: Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Stanovy, Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad