Překlady Bochov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bochov

Překlad Bochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bochov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bochov: Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text

Právní překlady Bochov: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání

Všeobecné překlady Bochov: Diplomové práce, Novinové články, Email, Dopis, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Bochov: Revizní zpráva, Diplom, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Rodný list, Živnostenský list, Apostila, Společenská smlouva, Certifikát, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Stanovy, Oddací list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Bochov: Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Bochov: Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bochov, Korektura Bochov, Odborné překlady Bochov, Právní překlady Bochov, Překladatelská agentura Bochov, Soudní překladatel Bochov, Soudní překlady Bochov, Technické překlady Bochov, Tlumočení Bochov, Překlady fancouzštiny Bochov, Překlady italštiny Bochov, Překlady maďarštiny Bochov, Překlady španělštiny Bochov, Překlady ukrajinštiny Bochov