Expresní překlady Bochov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bochov

Expresní překlad Bochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bochov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bochov: PPC reklama, Letáky, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Bochov: Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Bochov: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rodný list, Plná moc, Apostila, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Certifikát, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Živnostenský list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Stanovy, Pracovní smlouva

Právní překlady Bochov: Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Bochov: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy

Všeobecné překlady Bochov: Dopis, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad