Překlady Blšany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blšany

Překlad Blšany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blšany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blšany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blšany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blšany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Blšany: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Blšany: Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Norma, Technická zpráva

Ekonomické překlady Blšany: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů

Prezentační překlady Blšany: Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Blšany: Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rodný list, Rozsudek, Odvolání, Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Norma, Živnostenský list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení

Všeobecné překlady Blšany: Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Email, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blšany, Korektura Blšany, Odborné překlady Blšany, Právní překlady Blšany, Překladatelská agentura Blšany, Soudní překladatel Blšany, Soudní překlady Blšany, Technické překlady Blšany, Tlumočení Blšany, Překlady fancouzštiny Blšany, Překlady italštiny Blšany, Překlady maďarštiny Blšany, Překlady španělštiny Blšany, Překlady ukrajinštiny Blšany