Expresní překlady Blšany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blšany

Expresní překlad Blšany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blšany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blšany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blšany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blšany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Blšany: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty

Technické překlady Blšany: Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Blšany: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Blšany: Dopis, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Blšany: PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Blšany: Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Úmrtní list, Norma, Revizní zpráva, Apostila, Certifikát, Oddací list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad