Překlady Blovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blovice

Překlad Blovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Blovice: Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva

Ekonomické překlady Blovice: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie

Právní překlady Blovice: Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Blovice: Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Plná moc, Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Norma, Certifikát, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Apostila, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Blovice: Letáky, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Katalog, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Blovice: Dopis, Životopisy, Novinové články, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blovice, Korektura Blovice, Odborné překlady Blovice, Právní překlady Blovice, Překladatelská agentura Blovice, Soudní překladatel Blovice, Soudní překlady Blovice, Technické překlady Blovice, Tlumočení Blovice, Překlady fancouzštiny Blovice, Překlady italštiny Blovice, Překlady maďarštiny Blovice, Překlady španělštiny Blovice, Překlady ukrajinštiny Blovice