Expresní překlady Blovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blovice

Expresní překlad Blovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Blovice: Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo

Prezentační překlady Blovice: Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Blovice: Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články

Technické překlady Blovice: Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Blovice: Certifikát, Notářský zápis, Apostila, Rozsudek, Živnostenský list, Úmrtní list, Odvolání, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Oddací list, Plná moc, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Blovice: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad