Překlady Blatná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blatná

Překlad Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blatná nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Blatná: Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Blatná: Odborný text, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Blatná: Firemní korespondence, Dopis, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt

Prezentační překlady Blatná: Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama

Ekonomické překlady Blatná: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Blatná: Osvědčení o registraci k dani, Norma, Odvolání, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Stanovy, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Diplom, Plná moc, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blatná, Korektura Blatná, Odborné překlady Blatná, Právní překlady Blatná, Překladatelská agentura Blatná, Soudní překladatel Blatná, Soudní překlady Blatná, Technické překlady Blatná, Tlumočení Blatná, Překlady fancouzštiny Blatná, Překlady italštiny Blatná, Překlady maďarštiny Blatná, Překlady španělštiny Blatná, Překlady ukrajinštiny Blatná