Expresní překlady Blatná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blatná

Expresní překlad Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blatná nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Blatná: Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma

Ekonomické překlady Blatná: Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy

Právní překlady Blatná: Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Blatná: Oddací list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Norma, Živnostenský list, Notářský zápis, Odvolání, Diplom, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list

Všeobecné překlady Blatná: Videa, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Dopis

Prezentační překlady Blatná: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Prezentace, Knihy, Letáky, Tiskoviny

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad