Překlady Blansko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blansko

Překlad Blansko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blansko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blansko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blansko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blansko nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Blansko: Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba

Technické překlady Blansko: Certifikát, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Odborný text

Ekonomické překlady Blansko: Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Blansko: Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny

Všeobecné překlady Blansko: Firemní korespondence, Email, Videa, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Blansko: Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Živnostenský list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Apostila, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Oddací list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Certifikát, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Blansko“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Blansko, Korektura Blansko, Odborné překlady Blansko, Právní překlady Blansko, Překladatelská agentura Blansko, Soudní překladatel Blansko, Soudní překlady Blansko, Technické překlady Blansko, Tlumočení Blansko, Překlady fancouzštiny Blansko, Překlady italštiny Blansko, Překlady maďarštiny Blansko, Překlady španělštiny Blansko, Překlady ukrajinštiny Blansko, Překlady arabštiny Blansko, Překlady běloruštiny Blansko, Překlady bulharštiny Blansko, Překlady chorvatštiny Blansko, Překlady danštiny Blansko, Překlady estonštiny Blansko, Překlady finštiny Blansko, Překlady holandštiny Blansko, Překlady japonštiny Blansko, Překlady litevštiny Blansko, Překlady lotyštiny Blansko, Překlady norštiny Blansko, Překlady portugalštiny Blansko, Překlady řečtiny Blansko, Překlady rumunštiny Blansko, Překlady slovinštiny Blansko, Překlady srbštiny Blansko, Překlady švédštiny Blansko, Překlady turečtiny Blansko, Překlady angličtiny Blansko, Překlady ruštiny Blansko, Překlady polštiny Blansko, Překlady němčiny Blansko