Expresní překlady Blansko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blansko

Expresní překlad Blansko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blansko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blansko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blansko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blansko nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Blansko: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady Blansko: Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Právní překlady Blansko: Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty

Prezentační překlady Blansko: Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Katalog, Knihy

Všeobecné překlady Blansko: Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Blansko: Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Apostila, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Soudní žaloba, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Norma, Revizní zpráva, Rozsudek, Pracovní smlouva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad