Překlady Bílovec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílovec

Překlad Bílovec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílovec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílovec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílovec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílovec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bílovec: Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy

Technické překlady Bílovec: Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál

Právní překlady Bílovec: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání

Prezentační překlady Bílovec: Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Bílovec: Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Plná moc, Notářský zápis, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Stanovy, Soudní žaloba, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Vysvědčení, Apostila, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení

Všeobecné překlady Bílovec: Životopisy, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílovec, Korektura Bílovec, Odborné překlady Bílovec, Právní překlady Bílovec, Překladatelská agentura Bílovec, Soudní překladatel Bílovec, Soudní překlady Bílovec, Technické překlady Bílovec, Tlumočení Bílovec, Překlady fancouzštiny Bílovec, Překlady italštiny Bílovec, Překlady maďarštiny Bílovec, Překlady španělštiny Bílovec, Překlady ukrajinštiny Bílovec